Raasiku vallas kallineb prügivedu

1527

Jäätmeveo uued hinnad hakkavad kehtima 1. novembrist.

Taotluse prügiveo hindu tõsta tegi AS Veolia Keskkonnateenused, kes korraldab jäätmevedu Raasiku vallas 2010. aastast. Põhjenduseks toodi kütusehinna 20protsendiline kallinemine.

Juulis vallavalitsusele saadetud kirjas teatas firma jäätmekäitlus- ja müügidirektor Bruno Tammaru, lisaks kütusekulu kasvule on prügiveokulud tõusnud ka seetõttu, et jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate arv on tänavu 8 protsenti langenud.

„Väiksem arv teenusesaajaid teekonnal tähendab vedajale tuludelangust ja seetõttu on püsikulud ühe tühjenduse kohta kasvanud,” märkis ta.  

Vastavalt Raasiku valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korrale võib vedaja taotleda avalikul konkursil esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises nimetatud teenustasude suuruse muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmeveokulusid.

„Vastavalt lepingule on objektiivne asjaolu ka kütusehinna kallinemine üle 10 protsendi,” selgitas valla keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall.

Enamike jäätmemahutite puhul jäi taotletav uus hind alla volikogu kehtestatud piirmäära, neid võis muuta vallavalitsus. Kuid kolme mahuti osas (140-, 240- ja 600-liitrine) ületas see kehtestatud piirhinda.

Üle-eelmisel nädalal oli prügiveohindade muutmine vallavolikogu istungi päevakorras. Istungil osales ka jäätmeveofirma tegevjuht Argo Luude, kes rääkis, et 2010. aasta alguses, kui Veolia Keskkonnateenused osales avalikul konkursil jäätmeveo ainuõiguse saamiseks Raasiku vallas, pakuti võitmiseks võimalikult madalaid hindu, kuid arvestusega, et nendega tullakse välja. Poolteist aastat hiljem peab ettevõte igas kuus maksma kütusekulusid teeninduspiirkondades kokku 38 000 eurot rohkem, võrreldes mullusega.

Volikogu liige Ivar Vilberg soovis teada – kui näiteks tuleva aasta veebruaris maksab kütus sama palju kui 2010. aastal, kas siis on omavalitsusel õigus prügiveofirmalt nõuda teenuste hinna langetamist.

„Vaevalt me ise selle ettepaneku teeme, aga kui teie taotlete, pole kusagile taganeda ja peame langetama,” nentis Argo Luude.

Volikogu enamus oli jäätmeveohindade tõstmise poolt.

Hinnatõus umbes 5 protsenti
Volikogu tõstis kolme enamkasutatava prügikonteineri tühjendamise piirhinda, kuid tõusevad ka prügikottide äraveo ja teiste konteinerite tühjendamise hinnad. Nende tõstmise otsustas vallavalitsus.

Kuigi Veolia Keskkonnateenused soovis hindade tõstmist alates 1. oktoobrist, hakkavad uued prügiveohinnad kehtima novembrist. Keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall põhjendas, et uutest hindadest tuleb teatada vähemalt kuu aega ette.

Prügiveohinnad tõusevad Raasiku vallas keskmiselt 5 protsenti.
 
Kuni 20-liitrise ja kuni 4-kg jäätmekoti üks äraviimine hakkab novembrist maksma 0.68 eurot (praegu 0.54 eurot) ning kuni 150-liitrise ja kuni 10-kilose jäätmekoti vedu 0.91 eurot (seni 0.77 eurot).

80-liitrise prügikonteineri ühekordne tühjendamine hakkab edaspidi maksma 1.42 eurot (praegu 1.28 eurot), 140-liitrise konteineri tühjendamine 1.93 eurot (seni 1.84 eurot), 240-liitrise 3.59 eurot (praegu 3.45 eurot), 370-liitrise 3.91 eurot (praegu 3.77 eurot), 600-liitrise 5.99 eurot (5.85 eurot), 800-liitrise 9.73 eurot (9.59 eurot), 2500-liitrise 15.48 eurot (seni 15.34 eurot) ning 4500-liitrise konteineri üks tühjenduskord 26.98 eurot (26.84 eurot).