Raasiku vallas 1. maist uus jäätmevedaja

646

Alates 1. maist 2010 veab Raasiku vallast segaolmejäätmeid, vanapaberit, biolagunevaid jäätmeid ning suuremõõtmelisi jäätmeid AS Veolia Keskkonnateenused. Vastavalt valla jäätmehooldus­eeskirjale on Arukülas ja Raasikul minimaalne jäätmete äraveosagedus iga neljas nädal ning külades üks kord kvartalis. Kehtestatud nõuetest erinevate tingimuste saamiseks tuleb elanikel esitada Raasiku vallavalitsusele avaldus. Senise jäätmevedaja ASi VSA Eesti kõikidele klientidele saadab uus jäätmevedaja lepingud postiga koju. Lepinguid on võimalik sõlmida ka enne 1. maid Raasiku vallamajas, kuid sellest antakse täpsemalt teada aprilli alguses. Kuni aprilli lõpuni veab Raasiku vallas jäätmeid edasi AS VSA Eesti.

Eelmine artikkelPeeti kinni alkoholijoobes juht
Järgmine artikkelBalti Spoon täiendab toodangut