Raasiku vallamaja on ajutiselt ka põhikool

3164

Aruküla kooli 6B klass hakkab istuma pikkade laudade taga kunagises pangaruumis, kus on peetud ka Raasiku vallavolikogu istungeid ning olnud valimisjaoskond. Pildil klassijuhataja ULVI TENSING koos koolidirektori AVO MÖLSI ja õppealajuhataja MAIRE PALUSOOGA.
Aruküla kooli viis klassi õpivad vähemalt septembrikuus vallamajas – rahvamaja tiivas.

Kuna Aruküla põhikooli vana osa renoveerimine kestab septembrikuu lõpuni, toimuvad koolitunnid esialgu kõrvalasuvas lasteaias ning vallamajaga samas hoones asuvas rahvamajas. Lasteaias, kus seni õppis osa algklassidest, on nüüd kooliklassideks kohandatud kuus, vallamajas viis ruumi.

Vallamajas hakkavad õppima 2., 3. ja 6. klassid. Kooli käsutusse on antud endine pangaruum, kus on olnud valla valimiskomisjon, noorteorganisatsiooni Aruküla Uudised tuba, kultuuriseltsi raamatupidaja äsjaremonditud kabinet ja näitlejate ruum ning kaks noortekeskuse tuba. Noortekeskuses hakkab pärast koolitundide lõppu olema ka pikapäevarühm.

„Soovisime esialgu vallamajja tuua vaid algklassid, et õpetajad ei peaks kahe maja vahet jooksma, kuid siin on väiksemad ruumid kui lasteaias ning suured klassid siia ei mahu,“ selgitas õppealajuhataja Maire Palusoo.

Ta lisas, et esimesed klassid on küll väiksemad, kuid nemad otsustati esialgu paigutada lasteaeda, et kõige pisemad ei peaks õppeaasta jooksul kolm korda kolima – kooli juurdeehitus algklassidele valmib järgmise aasta algul.

Eelmisel nädalal kolisid õpetajad kooli spordihoonest lauad-toolid ning kolmjalaga tahvlid ajutistesse klassidesse. Osaliselt on kasutusel ka  kultuuriseltsi lauad ja toolid.

„Väga põnev ja huvitav on,“ sõnas 3. klassi juhataja Krista Jõks, kes hakkab lapsi õpetama Aruküla Uudiste käsutuses olnud ruumis.

6A klassi juhataja Laili Pallon, kelle klass pannakse õppima näitlejate ruumi, kinnitas, et on oma uue klassiruumiga väga rahul. Ta lisas, et õpetaja töö on ikka sama ning pole suurt vahet, kas seda teha koolis või vallamajas. Õpetaja kiitis väga vallamaja sekretäri Ingrid Paistet, kes oli kooliperel uute klasside sisseseadmisel suureks abiks.

Ka kogu kooli kuivtoidupakid pannakse kokku vallamajas, rahvamaja köögis. Muusikatunnid toimuvad rahvamaja suures saalis, kehalise kasvatuse tunnid kooli spordisaalis.

Koolilapsed hakkavad vallamajja käima peauksest ning panevad riided rahvamaja garderoobi. Et vallamaja tööd võimalikult vähe häirida, ollakse vahetundide ajal  klassides, õues või vahekoridoris, mitte suures fuajees.

Esimesed klassid õpivad koos
Aruküla kooli kaks esimest klassi õpivad lasteaiamajas esialgu ühes klassiruumis. Kummaski klassis on 13 õpilast ning nende õpetajad on Kaja Arusalu ja Külli Saupõld.

Maire Palusoo arvates on isegi hea, et esialgu on kõige väiksematel kaks õpetajat: „Nad saavad tunde anda kordamööda, samal ajal on teine õpetaja lapsi abistavas rollis.“

Õppealajuhataja sõnul on tunniplaani koostamine tänavu tunduvalt keerulisem kui varem.

„Katsetan alles variante ning laon tundide sedeleid justkui malenuppe. Asja teeb keerulisemaks see, et meil pole lisaruume, kuhu panna erinevaid keelegruppe,“ selgitas ta.

Kas tunniplaan tuleb kuu aja pärast uuesti ringi teha, ei ole veel teada. Maire Palusoo arvates võiks koolimajja tagasi kolimisega oodata esimese veerandi ehk oktoobrikuu lõpuni: „Kui remont vanas osas valmis, ei ole vist siiski mõtet tormata ja keset õppetööd kiiruga ümber kolida. Kuigi eks me ole sellega juba harjunud.“

Kevadel, enne eelmise kooliaasta lõppu koliti laste ja lapsevanemate abiga koolihoone tühjaks – suur osa mööblist viidi spordihoonesse, osa lasteaiamajja ning kooli raamatukogu on Aruküla aleviku raamatukogus.

Elevust ka vallavalitsusse
Aruküla Kultuuriseltsi tegevdirektor Garina Toomingas rääkis – kui koolile alles hakati ajutist peavarju otsima, pakkus ta naljaviluks rahvamaja ruume.

„Ega ma seda tõsiselt mõelnud, kogu aeg ikka lootsin, et üks osa koolist saab sügiseks valmis. Aga siis läks jutt tõsiseks ning loomulikult olime nõus oma ruume koolile andma,“ kinnitas ta.

Kultuurijuht lisas, et rahvamaja töö ei ole selle tõttu kuigivõrd häiritud – ringid alustavad kooskäimist nagunii alles oktoobris: „Ja kui lapsed nüüd iga päev siin majas hakkavad olema, ehk harjuvad hiljem rohkem ka noortekeskusesse ja rahvamajja käima.“

Raasiku vallavanem Andre Sepp arvas, et kooli ajutine kolimine vallamajja pole hädaolukord, vaid pigem mitmekesistab koolielu.

„Kindlasti toob kooliga ühes majas töötamine elevust ja vaheldust ka meie majja. Ja kool on ju ka üks osa omavalitsustööst,“ lausus ta.

Vallavanem kiitis Aruküla kooli juhtkonda ja õpetajaid, kes aitasid kaasa, et praegune olukord valutult lahendada, ning Aruküla Kultuuriseltsi, kes oli valmis kohe abi pakkuma.

„Kõige olulisem on, et kool algab ka Aruküla koolis 1. septembril ja ühes vahetuses,“ sõnas Andre Sepp.

Aruküla põhikoolis on alanud õppeaastal 239 õpilast. Uue kooliaasta avaaktus on alati toimunud rahvamajas, nii ka tänavu.

„1. septembril on lapsed koos tulnud koolimajast aktusele rahvamaja saali. Sel aastal peaks see nii olema viimast korda, järgmise õppeaasta avame juba oma aulas,“ ütles Maire Palusoo.

Eelmine artikkelSoodlast leitud mürsk
Järgmine artikkelAS RAJU abiga taastati Joaveskil ja remonditi Nõmmeveskil sild