Raa­si­ku val­la­le ka­he krun­di müü­gist 210 000 eu­rot

46
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus müüs in­ter­ne­ti­kesk­kon­na os­ta.ee oks­jo­nil kaks ela­muk­run­ti. Raa­si­kul Pa­ju tä­na­val asu­va 2683 ruut­meet­ri suu­ru­se kor­ter­ma­ja krun­di alg­hind oli 80 000 eu­rot, oks­jo­ni lõpp­hind 140 000 eu­rot. Aru­kü­las Ra­ja tä­na­val 1180 ruut­meet­ri suu­ru­ne krunt, mil­le­le võib ehi­ta­da ük­sik- või paa­ri­se­la­mu, alg­hind oli 40 000 eu­rot, oks­jo­ni võit­ja pak­kus 74 000 eu­rot. „Oks­jo­ni tu­le­mu­sed kin­ni­ta­vad, et nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku näol on te­gu at­rak­tiiv­se piir­kon­na­ga. Sa­la­mi­si eel­da­sin, et Raa­si­ku kin­nis­tu hind tõu­seb veel vei­di kõr­ge­maks, kuid ar­ves­ta­des tu­ru­si­tuat­sioo­ni on tu­le­mus vä­ga hea,“ üt­les val­la­va­nem Raul Siem.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu tei­se män­gu või­tis Ma&Sa
Järgmine artikkelAruküla/Mistra naiskond kordas eelmise hooaja karikavõitu