Raa­si­ku val­la­ko­da­ni­ke kam­paa­nia

179

Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke arv kas­vas eel­mi­sel aas­tal 96 võr­ra – 1. jaa­nua­ril 2021 oli val­la­ko­da­nik­ke 5161, käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses 5257. 14.-31 det­semb­ri­ni kest­nud kam­paa­nia­pe­rioo­dil re­gist­ree­ris end Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kuks 27 ini­mest. Es­mas­päe­val, 17. jaa­nua­ril toi­mu­nud val­la­va­lit­su­se is­tun­gil loo­si­ti eel­mi­sel aas­tal oma elu­ko­ha Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­nud ini­mes­te va­hel väl­ja 5, kes saa­vad va­li­da ühe nel­jast au­hin­nast: Aru­kü­la mõi­sa rent ühe üri­tu­se lä­bi­vii­mi­seks, Raa­si­ku Spor­di­hoo­ne jõu­saa­li aas­ta­ne ta­su­ta ka­su­ta­mi­sõi­gus, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud ühe kul­tuu­riü­ri­tu­se kü­las­tus ka­he­le või Sõ­nu­mi­too­ja 2022. aas­ta tel­li­mus. Au­hin­na saa­vad Ker­li Pil­ler, Ken­nert Nur­ja, Mii­na Lin­de, Kau­po Mei­tern ja Vee­ra Gu­nin.

Eelmine artikkelEnergiahindade kompenseerimise taotlustest
Järgmine artikkelAni­ja val­la ela­ni­ke­kam­paa­nia