Raa­si­ku val­la tei­ne li­saee­lar­ve

48
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 9. au­gus­ti is­tun­gil val­la tä­na­vu­se tei­se li­saee­lar­ve. Ee­lar­ve tu­lu­sid suu­ren­da­ti 1,9 prot­sen­ti ehk 199 067,46 eu­rot. Ee­lar­ves­se li­sa­ti rii­giee­lar­vest ja pro­jek­ti­dest saa­dud sih­tots­tar­be­li­sed toe­tu­sed. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­sid suu­ren­da­ti 3,1 prot­sen­ti, 283 140,88 eu­ro võr­ra. Li­saks siht­fi­nant­see­ri­mi­se­ga teh­ta­va­te­le ku­lu­de­le li­sa­ti ee­lar­ves­se 21 449,59 eu­rot pääs­tea­me­ti et­te­kir­ju­tus­te täit­mi­seks ning üle­ku­lu­de kat­mi­seks: 3000 eu­rot ava­li­ke ala­de pu­has­tu­se­le, 5000 eu­rot hul­ku­va­te loo­ma­de­ga te­ge­le­mi­seks, 5000 eu­rot Pää­su­lin­nu küt­te­ku­lu­deks. 18 484 eu­ro võr­ra vä­hen­da­ti Aru­kü­la ja 51 379 eu­ro võr­ra Raa­si­ku las­teaia per­so­na­li­ku­lu­sid, ku­na uu­si rüh­mi ka­van­da­tud ajal ei ava­tud. Need sum­mad koos täien­da­va 80 000 eu­ro­ga suu­na­ti ee­lar­ves teis­te­le oma­va­lit­sus­te­le ja era­las­teae­da­de Raa­si­ku val­la las­te eest ta­su­mi­seks. In­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se ee­lar­veos­sa li­sa­ti Raa­si­ku las­teaia juur­dee­hi­tu­se kal­li­ne­nud han­ke kat­teks 100 000 eu­rot. Li­san­du­nud ku­lu­de kat­teks suu­nas vo­li­ko­gu ee­lar­ves­se lik­viid­se­test va­hen­di­test 171 593,42 eu­rot.

Eelmine artikkelLahemaa Mereklubi korraldas Andineeme rannas purjelauavõistluse
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­nil on uus esi­mees