Raa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­rib Con­nec­to Ees­ti

118
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se han­ke­le val­la tä­na­va­val­gus­tu­se pro­jek­tee­ri­ja-ehi­ta­ja leid­mi­seks te­gid pak­ku­mi­se 6 et­te­võ­tet. Pa­ri­maks tun­nis­ta­ti sood­sai­mat hin­da pak­ku­nud AS Con­nec­to Ees­ti, kel­le pak­ku­mi­ne oli 447 300 eu­rot. Hind on val­la­va­nem And­re Se­pa sõ­nul sood­sam, kui pla­nee­ri­ti. Sel­le eest va­he­ta­tak­se Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kes kok­ku 599 tä­na­va­val­gus­tit tä­na­päe­vas­te LED lam­pi­de vas­tu, li­saks va­he­ta­tak­se väl­ja 65 val­gus­tus­mas­ti ja re­konst­ruee­ri­tak­se 10 juh­ti­mis­kil­pi, pai­gal­da­tak­se 2566 meet­rit maa- ja 1232 meet­rit õhu­kaab­lit, val­gus­tus­süs­tee­mi­de juh­ti­mi­seks pai­gal­da­tak­se val­la­ma­ja hoo­nes­se juh­ti­mis­kes­kus. Tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mis­töö­de oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­ke või­tis 6 pak­ku­ja seast OÜ Ta­rin­dip­roff, kel­le pak­ku­mi­ne oli 8242,30 eu­rot. Ke­va­del ot­sus­tas KIK toe­ta­da Raa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mist Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist 464 856 eu­ro­ga, tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on tä­na­va­val­gus­tu­se in­ves­tee­rin­guks ka­van­da­tud 80 000 eu­rot. Det­semb­ris alus­ta­tak­se pro­jek­tee­ri­mist, ale­vi­ke tä­na­va­val­gus­tus uuen­da­tak­se tu­le­vaks su­veks.

Eelmine artikkelAni­ja val­la võ­lu
Järgmine artikkelKanname kaitsemaski!