Raa­si­ku Val­la Spor­di juht va­he­tub

163

Ala­tes val­laa­su­tu­se loo­mi­sest 2019. aas­tal Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja­na töö­ta­nud Kad­ri Kes­kü­la vii­ma­ne töö­päev sel­les ame­tis oli 28. veeb­rua­ril. „Lah­ku­sin pool­te kok­ku­lep­pel,“ sõ­nas ta. Val­la­va­nem Raul Siem rääkis, et uut juh­ti asu­tu­sel veel po­le, aju­ti­se ko­hu­se­täit­ja­na jät­kab Uku Hins­berg, kel­le­ga on sõl­mi­tud le­ping ku­ni kuueks kuuks. „Ta on Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi üks eest­ve­da­ja, ko­ha­li­kus spor­di­ring­kon­nas tea­da-tun­tud ja vä­ga ak­tiiv­ne ini­me­ne, osu­ta­nud kaa­sa­bi ka jää­väl­ja­ku juu­res. Mul on hea meel, et ta oli val­mis aju­ti­selt Raa­si­ku Val­la Spor­ti juh­ti­ma,“ lau­sus Raul Siem. Kui kauaks täi­dab val­laa­su­tu­se ju­hi koh­ta ko­hu­se­täit­ja, sõl­tub val­la­va­ne­ma sõ­nul sel­lest, kui kii­res­ti õn­nes­tub lei­da Raa­si­ku Val­la Spor­di­le uus ju­ha­ta­ja. „Sel­leks tu­leb kor­ral­da­da kon­kurss,“ ütles vallavanem.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ra­hu­lo­lu-uu­rin­gus täi­de­tud üle 300 an­kee­di
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. märtsil