Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­hi­na jät­kab Uku Hins­berg

64
Uku Hinsberg

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kon­kur­si­le val­laa­su­tu­se Raa­si­ku Val­la Sport ju­ha­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 6 aval­dust. Val­la­va­lit­sus kut­sus kaks kan­di­dee­ri­nut vest­lu­se­le. Val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­tas, et kui­gi vest­lu­se­le kut­su­tud kan­di­daa­ti­del olid eri­ne­vad tu­ge­vad kül­jed, kon­kurss nur­jus. „Me ei leid­nud Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­hiks so­bi­vat kan­di­daa­ti. Meil on va­ja aren­guid ning taht­si­me si­su­li­se­mat nii spor­di­vald­kon­na kui ko­ha­lik­ku tun­ne­tust, mi­da neil kan­di­daa­ti­del ei ol­nud,“ sel­gi­tas val­la­va­nem. See­tõt­tu teh­ti et­te­pa­nek asu­da Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja ko­ha­le Uku Hins­ber­gi­le, kes on ala­tes ke­va­dest ol­nud asu­tu­se ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja. „Ta küll sel­le­le ko­ha­le ei kan­di­dee­ri­nud, kuid mul on hea meel, et ot­sus­tas Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja ko­ha vas­tu võt­ta, väl­ja­kut­seid siin jät­kub,“ sõ­nas Raul Siem.

Eelmine artikkelKIKi toe­tu­sed koo­li­de-las­teae­da­de õp­pe­käi­ku­de­le ja laag­ri­te­le
Järgmine artikkelAni­ja val­las saa­vad uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tust 25 hu­vi­rin­gi ja tree­ning­rüh­ma