Raasiku valla soojamajanduse arengukava algatatud

1614

Raasiku vallavalitsus algatas valla soojamajanduse arengukava koostamise. Otsuse eelnõu  esitati  menetlemiseks vallavolikogule. Vallavanem Raivo Uukkivi rääkis, et arengukava kehtib eeldatavalt 2030. aastani: „Kava eesmärk on saada arenguvisioon Aruküla kaugküttepiirkonnast, kus on valdavalt kortermajad ja soojusvarustuse lahendus Raasiku aleviku keskuse ühiskondlikele hoonetele – kool, lasteaed, rahvamaja, tervise- ja sotsiaalkeskus, kauplus. Arengukava annaks ülevaate hetkeolukorrast ja tuleviku suundumustest soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel. Arengukava koostamisse kaasatakse riigihankega ka konsultant.“