Raasiku valla rahvaküsit­luse tulemused

1212

Rahul ei olda kergliiklusteede puuduse ega veevärgiga.

2005. aastal vastas Raasiku valla arengukava koostamise eel rahvaküsimustikule 277 inimest, tänavu oli vastajaid 164. Nagu möödunudki korral oli Raasiku valla elanikeregistrisse kantud neist veidi üle 90 protsendi.

„Ilmselt oli vastanuid vähem seetõttu, et küsimustikku sai täita lühemat aega ja suvel, kus inimesed puhkavad, aga eks mingi ülevaate annab,“ sõnas küsimustiku koostaja, Raasiku valla pearaamatupidaja Triin Türnpuu.

Vastajate seas oli vähemaks jäänud neid, kes on elukeskkonnaga rahul (22 protsenti, enne oli 31) kuid rohkem oli neid, kes on pigem rahul (57 protsenti, oli 51), ülejäänud olid pigem mitte rahul ja vähesed mitte rahul.

Kõige tähtsamaks peeti elukeskkonna juures kodukoha tunnet, puhast loodust, Tallinna lähedust ning elukorraldust ja olmet – nii vastasid umbes 70 protsenti.

Suurimateks puudusteks olid hinnatud varustus veevärgi ja kanalisatsiooniga, arsti­abi kättesaadavus ja kvaliteet, ettevõtluse areng, töökohtade olemasolu.
Möödunud korrast enam leiti, et parandamist vajavad teed ja tänavad ning vesi ja kanalisatsioon.

Rahul raamatukogudega
Vallas pakutavatest teenustest oldi enim rahul raamatukogudega, viiepallisüsteemis said need 4,3 punkti, lasteaiad 3,75, üldharidus 3,7, huviharidus 3,55. Vee kvaliteediga oli rahul 58, mitte rahul 42 protsenti.

2005. aastal arvas vähem kui 20 protsenti vastanutest, et vallas peaks olema rohkem sularaha-automaate, 2011 peab seda vajalikuks aga ligi 60 protsenti. Sellest paar protsenti rohkem leidsid, et vaja on kütuse tanklat, märgatavalt oli tõusnud ka vajadus sotsiaalse kooskäimise võimaluste ja toitlustusasutuste järele.

Küsimustikku sai lisada enda kommentaari. Toodi välja, et Aruküla lasteaed vajab paremat soojustust ja õueala uut asfaltkatet, on vaja Aruküla staadion korda teha, vallal võiks olla oma e-uudiskiri ürituste ja muu olulise kohta, vähemalt nädalavahetustel võiks olla paar hilisemat väikebussi­liini, tunti puudust kergliiklusteedest, nimetati probleeme veevärgiga ja paluti rohkem tähelepanu pöörata küladele ja äärealadele.

„Kõige rohkem toodi välja kergliiklusteede puudumist ja veeprobleeme, aga viimase jaoks otsib OÜ Raven juba võimalusi,“ lausus Triin Türnpuu.

Ta lisas: „Tulevikus tasub teha valdkondadepõhiseid küsimustikke, saaks sisutihedamaid vastuseid. Praegu oli küsimustik väga pikk ja mõni, kel pole lapsi, tüdines võib-olla lasteaedade-koolide osa täites ja jättis pooleli.“

Eelmine artikkelLoksal põles puidust hoone
Järgmine artikkelKehra tehases käib uute tselluloosikatelde ehitus