Raa­si­ku val­la noor­te­le maail­ma­muut­ja­te koo­li­tus

595
Raasiku kool.

Raa­si­ku val­la noor­te­le pa­ku­tak­se või­ma­lust osa­le­da Chan­ge­ma­ker­si­te koo­li­tu­sel. Ju­ta Asu­ja val­la­va­lit­su­sest üt­les, et te­gu on prog­ram­mi­ga noor­te al­ga­tus­või­me, et­te­võt­lik­ku­se ja ene­se­kind­lu­se suu­ren­da­mi­seks. Nel­ja­liik­me­li­ne tiim tu­leb Raa­si­ku val­la noor­te­le te­ge­ma töö­tu­ba­sid, mis an­na­vad os­ku­sed tii­mi­tööks, ene­sea­ren­du­seks ja -ana­lüü­siks, ees­mär­ki­de sead­mi­seks. Esi­me­ne koo­li­tus on 15. veeb­rua­ril, kok­ku on neid 6, töö­toad toi­mu­vad iga kol­me nä­da­la ta­gant. Prog­ram­mi pää­seb 15 Raa­si­ku val­la 7.-12. klas­si õpi­last, kan­di­dee­ri­da saab ku­ni 9. veeb­rua­ri­ni. Noor­te­le on osa­le­mi­ne ta­su­ta, ku­lud kae­tak­se rii­gilt noor­te hu­vi­ha­ri­du­seks saa­dud ra­hast.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu tu­le­mu­sed 2019
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. veebruaril