Raa­si­ku val­la noor­te kon­kur­si­le 5 pro­jek­ti

411
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si­le esi­ta­ti täh­ta­jaks, 15. märt­siks 5 pro­jek­ti. Ha­ri­dus- ja sot­siaal­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et kõik need olid pro­jek­tid, mis kir­ju­ta­ti veeb­rua­ris Raa­si­ku val­la noor­te idee­la­bo­ris. Ra­ha taot­le­ti noor­te loo­vus­laag­ri, pe­tan­gi õp­pe­päe­va, su­me­da su­veõh­tu, met­sa­laag­ri ning pe­re­päe­va lä­bi­vii­mi­seks. „Vaa­ta­me need üle ja ilm­selt järg­mi­sel nä­da­lal hin­da­me ja ot­sus­ta­me, mi­da ja kui suu­res ma­hus ra­has­ta­me,“ sõ­nas ta. Pro­jek­ti­kon­kur­si fond ka­heks taot­lus­voo­ruks on kok­ku 2000 eu­rot. Tei­ne taot­lus­voor on juu­nis.

Eelmine artikkelNais­te esi­lii­ga IX saa­li­ho­ki etapp ja U13 tüd­ru­ku­te saa­li­ho­ki tur­niir Aru­kü­las
Järgmine artikkelAja­leht krii­sio­lu­kor­ras