Raa­si­ku val­la mä­lu­män­gu ränd­va­res läks Kei­las­se

510

7. veeb­rua­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud Raa­si­ku val­la mä­lu­män­gust võt­tis osa 16 võist­kon­da. Esi­ko­ha koos rän­dau­hin­na, va­re­se­ga või­tis 40 punk­ti ko­gu­nud kü­la­lis­võist­kond Kei­last – Al­var Nig­las, Ten­no Si­va­di, Mar­gus Väl­ja ja Al­lar Vii­vik. 2.-3. koh­ta jäid 38 punk­ti­ga ja­ga­ma Aru­kü­la võist­kond Pe­re­kond Must koos­sei­sus Eve Must, Mih­kel Must, Han­nes Must ja Mar­ko Ab­ram ning Kü­la­rah­vas: Kai­do Kir­sip Pi­ka­ve­rest, Rait Ots Aru­kü­last, Iris Jo­han­na Kreen ja Lau­ri Kreen Ka­le­silt.

Esi­kuui­kus­se pää­se­sid veel Te­ge­lik ER­SO (35 punk­ti) ning 5.-6. koh­ta ja­ga­ma jää­nud Hall Kass ja Si­mon Vaht­ra.

Kü­si­mu­sed koos­ta­sid ja esi­ta­sid tun­tud mä­lu­män­gu­rid Jev­ge­ni Nurm­la ja Ind­rek Sa­lis. Kü­si­mu­si oli kok­ku 30, neist 10 olid seo­tud Raa­si­ku val­la­ga.

Eelmine artikkelMAT­HEAS TRILL­JÄRV või­tis Tal­lin­na ka­ri­ka­võist­lu­se ju­dos
Järgmine artikkelApteekide keeruline teema