Raa­si­ku val­la lah­ti­sed ran­na­võrk­pal­li meist­ri­võist­lu­sed võit­sid Peep Va­har ja Kur­mo An­nus

161

Fi­naa­lis alis­ta­sid nad 25:21 And­res Leis­man­ni ja Mar­ko Nii­meis­te­ri, pool­fi­naa­lis 25:19 Ant­ti Ro­gen­bau­mi ja Mar­tin Ka­se. And­res Leis­mann ja Mar­ko Nii­meis­ter olid 25:17 pa­re­mad Tar­mo Lui­gest ja Kai­do Lui­gest. Val­la pa­ri­mad olid Krist­jan Kal­las­te ja Rain Rau­kas.

JA­NEK JAŠ­KOV