Raasiku valla aukodanik on PEETER PALTS

1168

Vallavolikogu otsustas määrata Raasiku valla 2014. aasta aukodaniku nimetuse Raasiku ettevõtte OÜ Aade Lõng pikaajalisele tegevjuhile Peeter Paltsile. Ta on Raasiku valla 21. aukodanik. Kandidaadi esitas volikogu esimees Ants Kivimäe: „Peeter Palts on tubli mees, kes on tegelenud pikalt ettevõtlusega ning hoidnud mitukümmend inimest palgal. Aukodanik ei pea olema ühiskondlikult silmapaistev, eelnevalt on valitud ka ettevõtjaid, kes on loonud töökohti ning raha.“ Peeter Paltsi määramist aukodanikuks toetas salajasel hääletusel 7 volikoguliiget. Rohkem kandidaate tiitlile ei esitatud.