Raasiku valla arengukava uus seminar augustis

1053

Kolmapäeval, 8. juunil oli Su­sisool Raasiku valla uue arengu­kava koostamise töö­seminar. Kohal oli 30 ini­mest, viies rühmas töötati läbi SWOT- ja strateegiline analüüs. Vallavanem Aare Ets rääkis arengukava koos­­ta­misest, valla haridus- ja kultuurispetsialist Ardo Niin­re tegi ülevaate praeguse arengu­kava täitmisest. Järg­mine seminar tuleb 17. au­gus­til. Aare Ets sõnas, et see püütakse teha kõigile vallakodanikele, seetõttu tuleb seminar Aruküla rahvamaja saalis: „Vajadusel saab vallamaja paari ruumi kasutada. Susi­soo jäi juba 30 inimesele kitsaks.“ Järgmisest sügisest peab olema igal kohalikul oma­valitsusel eelarvestrateegia nelja eelseisva eel­arve­aasta kohta. Eelarvestrateegia koos­tatakse arengukavas sä­tes­­tatud eesmärkide saavutamiseks. Seda kõike ongi 17. augustil plaanis rahvale tut­vus­tada.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu viaduktil
Järgmine artikkelHarju memme-taadi lustipidu oli seekord Loksal