Raasiku valla 2014. aasta eelarve kinnitatud

929

Volikogu kinnitas eelarve ühehäälselt.

Raasiku vallavolikogu võttis valla tänavuse eelarve vastu teisipäeval, 11. veebruaril. Eelarve kinnitamise poolt olid kõik 12 volikoguliiget, kes istungil osalesid.

Eelarvesse on tulusid planeeritud 4 468 9234 468 923 eurot, kulusid 4 225 078 eurot. Kulude eelarve on võrreldes 2013. aasta põhitegevuse täpsustatud kuludega 5,3 protsenti suurem,  tulud  kasvasid  7  protsenti.

Vallavolikogu kuludeks on eelarves planeeritud 975 eurot rohkem võrreldes eelmise aastaga, see on tingitud volikoguliikme ja volikogu esimehe tasu tõusust, vallavalitsuse kulud on suurenenud 9 882 eurot, sest vallavanema palk ning majanduskulud on tõusnud. Reservfond on planeeritud eelneva aastaga samale tasemele.

Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja personalikulude arvestamisel võeti aluseks kehtiv, volikogus kinnitatud struktuur. Kavandatud on 2protsendiline palgatõus, mis seletuskirja järgi kompenseerib palkade 10protsendilist vähenemist majanduslanguse ajal.

Üksikisiku tulumaksu on planeeritud eelarvesse 3 043 023 eurot, mis on 6 protsenti rohkem kui mullu. Maamaksu loodetakse saada 147 000 eurot. Eelarve seletuskirjas on öeldud, et maamaksu tõus toob eelarvesse 79 protsenti suurema summa kui 2013. aastal.

Tuludesse kavandatakse veel kaevandamisõiguse tasu 27 229 eurot, vee erikasutuse tasu 3000 eurot ning saastetasu 3000 eurot. Riigieelarvest saadakse toetusi 834 771 eurot.

Kõige suuremad kulud tehakse haridusele – üldhariduskoolidele-lasteaedadele on eelarves 2 616 368 eurot. Üldvalitsemiseks on planeeritud 547 168 ning reservfondi 40 000 eurot. Kultuurile on 516 249 eurot, vallateede- ja tänavate korrashoiuks 100 000, keskkonnakaitsele 63 940, tänavavalgustusele 40 000, sotsiaalsele kaitsele 249 110, avalikule korrale 14 950 eurot. Investeeringuid on kavas Raasiku vallas teha 431 364 euro eest.

Volikogu liige Ivar Vilberg lausus, et spordi rahastamine eelarves on nigel: „Juurde tuli ainult 230 eurot, samas kui 2100 eurot kulub valla sünnipäeva tähistamiseks. Laste kogu aasta sport ühes klubis maksab sama palju.“

Volikogu esimees Ants Kivimäe ütles, et eelarve on pigem pessimistlik: „Loodan, et riigi majandus kosub, palkadest laekuv tulumaksu osa suureneb ning meil tuleb vastu võtta lisaeelarveid.“

Eelmine artikkelTasuline või tasuta Sõnumitooja – selles pole üldse küsimust
Järgmine artikkelEV aastapäeval sai PEETER PALTS Raasiku valla aukodaniku tiitli ja Kehras jagati teenetemärke