Raasiku valda haldusreformi komisjon

1049

Raasiku vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjon otsustas oma koosolekul soovitada volikogule haldusreformi ajutise komisjoni moodustamist. Uus komisjon hakkaks tegelema küsimustega, mis tekivad seoses haldusreformiga. Volikogu arutab ettepanekut aprillikuu istungil. Seni on Raasiku vallavolikogu teinud ettepanekud piiride muutmiseks Anija ja Jõelähtme vallale, mõlemale vastati eitavalt. Möödunud nädalal tegi vallavalitsus Facebookis üleskutse registreerida end Raasiku valla kodanikuks, et saada täis 5000 elanikku.