Raasiku vald võtab ÜVK jaoks laenu

950

Veemajandusprojekti omaosaluseks võetakse laenu kuni 400 000 eurot.

Vallavanem Aare Ets selgitas, esialgse plaani kohaselt pidi Ühtekuuluvusfondist rahastatava Raasiku valla veemajandusprojekti omaosaluse katteks laenu võtma vaid vallale kuuluv OÜ Raven. Septembris andis volikogu selleks nõusoleku, Raveni-poolse osa kaasfinantseerimise maksimummääraks kinnitati 68 000 eurot. Konsultatsioonifirma EL Konsult koostatud Raveni finants-majanduslik analüüs oli mitu kuud Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) menetlemisel, lõpuks selgus, et Ravenit ei peeta nii suure laenu tagasiteenimiseks haldussuutlikuks. Osa laenust soovitati võtta omavalitsusel.

„Meie jaoks tuli see nagu välk selgest taevast ning väga halval ajal – olime just kinnitatud valla arengukava koos tegevuste ja investeeringute kavaga,” tõdes vallavanem.

Raveni tegevjuht Tiit Reeder sõnas, et käimasolev veemajandusprojekt on Raasiku valla arengu jaoks väga oluline. Ta märkis – kui osa laenu jääb valla kanda, ei taba vallaelanikke veehinna väga järsk tõus. Kui kogu vajamineva laenusumma võtaks Raven, kallineks vesi tuleval aastal ligi kaks korda. Kui laenusumma jagatakse valla ja Raveni vahel, tuleks hinnatõusuks keskmiselt 20 protsenti aastas.

Vastavalt KIKi soovitusele on valla osa ÜVK projekti omaosaluse katmisel umbes 45 ja Raveni osa 55 protsenti. Laenu annab KIK 20 aastaks kaheaastase maksepuhkusega, intress on 5 protsenti.

Volikogu otsustas võtta KIKist Raasiku valla  veemajandus­projekti omaosaluse katmiseks laenu kuni 400 000 eurot tagasimaksetähtajaga kuni 20 aastat.

Eelmine artikkelRaasikul löödi naist
Järgmine artikkelKui korras on meie lasteaedade mänguväljakud?