Raa­si­ku vald veel jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­ta

454
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti ko­ha­le esi­ta­ti kaks soo­vi­aval­dust. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et esial­gu uut amet­nik­ku töö­le ei võe­ta. Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et mõ­le­mad kan­di­dee­ri­jad olid pi­gem han­kes­pet­sia­lis­ti ko­ge­mu­se­ga, kuid val­la­va­lit­su­sel on roh­kem va­ja jä­re­le­val­vea­met­nik­ku, kel­le pea­mi­ne üle­san­ne on te­ha jä­re­le­val­vet ehi­tus- ja kesk­kon­naa­las­te õi­gu­sak­ti­de täit­mi­se üle, me­net­le­da õi­gus­rik­ku­mi­si, te­ha et­te­kir­ju­tu­si ja la­hen­da­da vai­deid. Ku­na ka Ko­se val­la­va­lit­sus ot­sib jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti, on val­la­va­ne­ma sõ­nul üks või­ma­lus võt­ta ka­he val­la pea­le töö­le üks jä­re­le­val­vea­met­nik. Han­ge­te­ga seo­tud tööü­le­san­ded ja­ga­tak­se ära hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na teis­te töö­ta­ja­te va­hel.

Eelmine artikkelMini Coo­pe­ri kest­vus­u­ju­mi­se võist­lus põ­hi­koo­li las­te­le
Järgmine artikkelAni­ja vald toe­tab va­baü­hen­du­si ja spor­di­selt­se kok­ku 107 000 eu­ro­ga