Raasiku vald sai esimese lisaeelarve

863

Eelmisel nädalal võttis Raasiku vallavolikogu vastu tänavuse esimese lisaeelarve. Eel­arve tuludesse lisati 16 miljonit krooni EASilt Aruküla põhikooli juurdeehituseks ja renoveerimiseks ning tulusid vähendati 1 064 700 krooni võrra, kuna vähenes riigieelarvest teede ehitamiseks ja hooldamiseks eraldatud toetus. Eelarve kulusid suurendati 27 miljoni krooni võrra – see on EASi toetus ja kavandatav laen Aruküla põhi­kooli renoveerimiseks ning juurdeehituseks. Kulude poolel vähendati teede remondiks ja hoolduseks mõeldud summat 1 064 700 krooni võrra.