Raasiku vald otsib kodanikke koolide ja andmebaaside abil

1095

Raasiku vallavalitsus koostab vallaelanikele, kes pole kodanikeregistris, personaalseid pöördumisi.

Raasiku vallavalitsus on kasutusele võtnud Eomapi kaardirakenduse e-vald, mida käis vallavolikogu istungil tutvustamas OÜ Geodata Arendus juhatuse liige Vello Solna. E-valla kaardirakenduste abil loodab vallavalitsus leida üles sissekirjutamata vallaelanikud.
Vallavanem Raivo Uukkivi rääkis, et e-valla rakenduses on planeeringu-, teede-, tänavavalgustuse- ja  jäätmevaldajate info: „Tegime selle põhjal uuringu ja võrdlesime jäätmeregistri andmeid jäätmetekkekohtade ja sõlmitud lepingute alusel rahvastikuregistri andmetega. Selle võrdluse tulemusel tekkis andmebaas, mida nüüd läbi töötame ja võrdleme reaalse eluga.”
Jäätmemoodul on olnud vallaelu korraldamisel abiks aastaid: „Meil on seadusega pandud korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus. Selles moodulis on kaardipõhiselt  registreeritud  kõik   jäätmetekkekohad ja fikseeritud nendel   kohtadel   olevad   jäätmetekitajad koos kõikide vajalike andmetega. Samuti on seal fikseeritud jäätmeveo vabastused ja muu.”
Ta lisas, et ilmselt on sel viisil võimalik üles leida sadakond inimest, kes elavad Raasiku vallas, kuid pole registris: „Neile teeme seejärel personaalse pöördumise.”
OÜ Geodata Arendus on vallavanema sõnul pakkunud välja veel ühe tööriista, millega saab võrrelda ka hoonestatud kinnistute omanikke ja registriandmeid: „Niisugune sihitud  ja personaalne suhtlemine viib loodetavasti parema tulemuseni, kui mingite loosungite üles vedamine ja lootmine, et just see riidetükk kutsub end lugema ja viib registreerimata kodaniku arvuti juurde registritoiminguid tegema.”
Ta märkis, et siiani on leitud 35 potsentsiaalset kodanikku, vastust oodatakse ka korteriühistutest, kuid seal on olukord keerulisem, kuna korterite üürnikud ei saagi end tavaliselt korterisse sisse kirjutada.
Vallavalitsus on pöördunud ka info hankimiseks koolide poole, sealt saadi 8 nime, peamiselt Aruküla koolist: „Koolid teavad, kes lastest elab siin, aga omab sissekirjutust mujal. Nende vanematele saatsimegi ettepanekud end valla registrisse kirjutada.”
Personaalsetele pöördumistele Raivo Uukkivi sõnul ei oodata vastust: „Pöördumine on kirjalik ning seega me reakstsiooni teada ei saagi. Vastuse saab siis, kui näeb mõne aja möödudes tulemust. Jälgime, kas need, kellele ettepanek saadeti, reageerivad või mitte.”
Küsimusele, kas selline kampaania ei pane ehk mõnda inimest hoopis vallast välja kirjutama, vastas vallavanem, et seni pole nii tehtud: „Volikogus on mõned liikmed seda meelt, et keegi võib end just välja kirjutada. Arvan, et see on asjatu kartus, sihime oma kirjad neile, kes pole registris. Masspostituse puhul võiks keegi ehk vihastada, kui saab kirja kutsega  registreerida, kuigi on juba  kodanikuna registris.”
Kodanike leidmise kampaaniaga püüab Raasiku vald korrata Kiili valla edu, kus 5000 elanikku sai kampaania abil kokku. Raasiku ja Kiili on vallavanema sõnul aga mitmes mõttes erinevad vallad: „Kiili on niinimetatud kuldse ringi vald ehk Tallinna piirinaaber. Kuldses ringis toimus buumiajal kibe arendustegevus ja lisandus elamupiirkondi, kuhu kolis palju uusi kodanikke, kellest ligi veerand arvatakse olevat sellised, kes ei pööra tähelepanu elukoha  registreerimisele.”
Kiili kasutas kampaanias ka reklaamplakateid ja rõhuti sellele, et kui jätkatakse iseseisvalt, saab kogukond ise otsustada.
Raivo Uukkivi ütles, et see oli peamiselt emotsioonide mäng, kuid mõjus: „Raasiku vald on aga kuldse ringi piiri taga, buum meie kanti samasuguse intensiivsusega ei puudutanud ja seetõttu pole ka sellist reservi.”
Ta märkis, et seda kinnitas 2011. aasta rahvaloendus, kus ei lähtutud registriandmetest, vaid küsiti elukohta: „Statistikaameti andmetel oli Raasiku valla elanike arv 2015. aasta alguses 4749, aga registris 4712. 2016. aastal oli statistikaameti lehel 4625, tegelikult oli aasta alguses 4717 ja praegu 4739, seega suhteliselt sarnased numbrid rahvaloendusel ja registriandmetel. Kiili vallal on statistikaameti andmetel olnud pidevalt üle 5000 elaniku, registris järgi saavutati see alles käesoleval aastal.”

Eelmine artikkelKuusalu Noortekeskuste juht lahkub ametist
Järgmine artikkelLastetare laadal koguti raha karusselli jaoks