Raasiku ÜVK torustik saab maha aasta lõpuks

1300

Raasiku valla vee-ettevõtja kutsus Raasiku aleviku elanikud infopäevale, et anda ülevaade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamisest.

Juunikuus algas Raasiku alevikus uue kanalisatsioonitorustiku rajamine, mida elanikud on aastaid oodanud ning OÜ Raven pikalt ette  valmistanud.  OÜ  Raven  tegevjuhi Andro Ennoki sõnul on ehitus  poole  peal  –  praegu  on suuremad kaevetööd Meierei tänaval.
Esmaspäeval, 10. oktoobril kutsus OÜ Raven Raasiku aleviku elanikud rahvamajja, et rääkida tööde hetkeseisust ning vastata elanike küsimustele. Infotunnis osalenuid oli ligi 50.
Andro Ennok lausus, et peab pidevalt rõhutama – liitumine on klientidele tasuta. Projekt läheb maksma 460 816 eurot, sellest 65 protsenti tasub Keskkonnainvesteeringute Keskus, ülejäänu jääb Raveni ja Raasiku valla kanda.
Esialgu oli tööde lõpptähtaeg novembri lõpp, kuid ehitus venis oodatust pikemaks – käesoleva aasta 31. detsembri seisuga lubab ehitaja OÜ Vändra MP kõik torustikud maasse paigaldada, tuleva aasta kevadeks jäävad veel maapinna taastamistööd. Majaühendusi võivad kinnistuomanikud hakata rajama kohe, kui ühenduspunkt on nende aia taga tehtud, kuid ÜVKga saab liituda siis, kui kogu töö ehitajalt vastu võetud.
Ehitusfirma OÜ Vändra MP esindaja lausus, et tööd on jäänud venima mitmel põhjusel – esiteks tööjõupuudusest, kuna alltöövõtjat oli keeruline leida. Teiseks polnud ehitaja hanke ajal arvestanud paekivipinnasega, millest läbi kaevamine oli loodetust ajakulukam. OÜ P.P. Ehitusjärelevalve esindaja lisas, et töid aeglustas ka augusti vihmane ilm.
Kui torustik on valmis, saavad liitumisvõimaluse kinnistud Tallinna maanteel Apteegi ja Kooli tänava vahelisel alal, Meierei tänaval alates Apteegi tänavast ning Vahtra tänaval Tallinna maantee ja Meierei tänava vahelisel alal. Kokku pannakse maasse üle 2 kilomeetri isevoolseid kanalisatsioonitorusid ning umbes kilomeeter puhta vee torusid.
Liitumissoove hakkab Raven rahuldama siis, kui on ehitatud torustikud ja liitumispunktid elanike kinnistute piirile. Küll aga soovitas Andro Ennok juba tutvuda Raveni kodulehel detailsete asendiplaanide ning liitumistaotlusega.
Ta tutvustas, et ÜVK ehitus on jagatud kolme etappi, praegu on käimas esimene, millega saavad liitumisvõimaluse 53 kinnistu­omanikku, 10 olemasolevat kinnistut lülitatakse ümber. Liitumispunktid tehakse kinnistu piirist kuni kahe meetri kaugusele, sealt edasi peavad kinnistuomanikud vedama oma kulul majja torustiku, mis on vähemalt 1,8 meetri sügavusel maapinnast.
Andro Ennok märkis, et kõikidele kinnistutele on plaanis paigaldada uued veearvestid ja sõlmida või värskendada teenuselepingut: „Kui kinnistuomanik ühendab oma torustiku ilma lepinguta, on see vastavalt ÜVK seadusele omavoliline liitumine ja tarbimine ning sellega kaasneb trahv.
Ta rääkis, et liitumiseks tuleb kinnistuomanikul esitada liitumistaotlus, sõlmida Raveniga liitumisleping, paigaldada kinnistu ühendustorud, veemõõdusõlm, kutsuda Raveni ehitaja torusid vaatama ja arvestit paigaldama ning seejärel sõlmida Raveniga ÜVK teenusleping, mis on tähtajatu.
Kõige elavamat arutelu tekitas infotunnis ÜVK asendiplaan. Kohaletulnud soovisid teada, mis etapis on torustiku rajamine nende kodutänavale, uuriti ka, kuidas pääseda oma kinnistule, kui sissesõidutee on lahti kaevatud, kuidas taastatakse ehituseelne olukord, kui kalliks läheb oma krundile torustiku vedamine ning kuidas seda täpsemalt teha.
Andro Ennok julgustas kõiki küsimuste korral Raveni või ehitajaga ühendust võtma, et saaks küsimustele personaalsed lahendused. Ta lisas, et paljud ei tea ka, et Raveni kodulehel on liitujale kõik vajalik info, dokumendid ja skeemid.

Eelmine artikkelAlavere kooli õpetaja HILLE KILK kirjutab väikelastele raamatuid
Järgmine artikkelKuusalu valla kruusateed remondib Veleston