Raasiku töö- ja puhkelaagris 48 last

1474

MTÜ Aruküla Kultuuriselts korraldas 6.-17. juunini Raasiku valla lastele töö- ja puhkelaagri. Nagu viimasel kahel aastal, ei võetud laagrisse üle 48 lapse, kuigi soovijaid oli rohkem. Lastega tehti heakorratöid Aruküla terviserajal, rahvamajas, vallamaja ees, laste­aias ja koolimajas. Pikaveres laoti 100 ruumi puid, Raasikul korrastati koolimaja ning mälestuskivi ümbrust. Süüa saadi koolimajades, järgnesid ühistegevused. Aruküla Noortekeskuse kirjutatud projekti „Arvutivabad päevad“ raames saadi Harjumaa avatud noortekeskuste projektikonkursilt toetust väljasõitudeks – käidi  Tuhala nõiakaevu juures, Polli loomaaias, Kakerdaja rabas ning Viikingite külas. Mistra-Autex tegi töö- ja puhkelaagri noortele tehases ringkäigu. Viimasel päeval. 17. juunil viidi lapsed Vembu-Tembumaale. Noori juhendasid Garina Toomingas, Anne Teino, Angela Allik, Henri Reeder, Mari-Liis Must, Janek Soorst. Peale Raasiku valla sponsoreeris laagrit EMT, kinkides igale lapsele 4 GB suuruse mälupulga, Elektriraudtee võimaldas sõita Raasiku-Aruküla vahel odavamalt.