Raasiku rahvamajas uus näitus

856

Ala­tes 17. ok­toob­rist on Raa­si­ku rah­va­ma­jas ava­tud Raa­si­kult pä­rit Kris­tel Ei­de­man­ni näi­tus „Mi­nu ki­re maa­gia”. Kunst­nik Kris­tel Ei­de­mann: „Näi­tus on pü­hen­da­tud mi­nu õmb­lus­ki­re­le. Soo­vin elav­da­da va­nu rah­vus­lik­ke must­reid, tuua need tä­na­päe­vas­tes­se rõi­vas­tes­se. Ar­mas­tan trii­bu­kan­gaid ja li­nast ma­ter­ja­li, rah­vus­lik­ke must­reid ja mo­tii­ve. Suu­rim ins­pi­rat­sioon tu­leb mõ­nest olu­li­sest sünd­mu­sest või loo­du­sest. Kui su­vel olid põl­lu­me­hed hä­das pil­dis­ta­ja­te­ga, kes rün­da­sid moo­ni­põl­du­sid, val­mis­ki moo­ni­de­ga kau­nis­ta­tud see­lik. Kui rah­va­rii­deid ei soo­vi­ta tä­na­va­le või töö­le sel­ga pan­na, saab te­ha rah­vus­li­ku kon­to­rik­lei­di ja kan­da iga­päe­va­selt. Elan prae­gu Pai­des, kuid Raa­si­ku on mul­le sü­da­me­lä­he­da­ne, kü­las­tan oma ema seal sa­ge­li. Mul on Pai­des oma sa­long, kus pa­kun õmb­lus- ja tik­ki­mis­tee­nust.”

Eelmine artikkelRemont Piibe ning Kose-Jägala maantee ristmikul
Järgmine artikkelArukülas Põllu tänaval uputab