Raa­si­ku koo­li­le ot­si­tak­se juh­ti

47

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si Raa­si­ku koo­li­le di­rek­to­ri leid­mi­seks, ku­na ne­li aas­tat Raa­si­ku koo­li­ju­hi­na töö­ta­nud Ree­li­ka Tu­ri lah­kub ame­tist. „Lah­kun, sest lä­bi­sin edu­kalt tei­se koo­li ju­hi kon­kur­si,“ sõ­nas Ree­li­ka Tu­ri. Ta asub juh­ti­ma Rae val­las sa­mu­ti 9klas­si­list Kind­lu­se koo­li. Ree­li­ka Tu­ri kin­ni­tas, et ei lah­ku Raa­si­ku koo­list ker­ge sü­da­me­ga, mit­med as­jad jää­vad poo­le­li: „Kuid pal­ju on ka teh­tud ning uuel ini­me­sel on hea koht üle­võt­mi­seks. Suu­ri­maks kor­da­mi­ne­kuks Raa­si­ku koo­lis pean et­te­võt­lik­kus­pä­de­vust toe­ta­va­te õp­peai­ne­te li­sa­mist koo­li õp­pe­ka­vas­se.“ Ree­li­ka Tu­ri vii­ma­ne töö­päev Raa­si­ku koo­lis on 30. juu­nil. Val­la­va­lit­sus on uue di­rek­to­ri leid­mi­seks kuu­lu­ta­nud väl­ja kon­kur­si, kan­di­dee­ri­da saab 12. juu­ni­ni.

Eelmine artikkelKeh­ra seik­lus­par­gis te­gut­se­vad pi­de­valt van­daa­lid
Järgmine artikkelLeaderi maaelu toetused