Raa­si­ku ha­ri­du­sa­su­tu­se ni­me­hää­le­tus

519
Raa­si­ku las­teaed (paremal) asub põ­hi­koo­li ja uue spor­di­hoo­ne (vasakul) vas­tas. Fo­to Ants Ki­vi­mäe

Val­la­va­lit­sus kü­sib ko­ha­li­ke ela­ni­ke ar­va­must, mil­li­ne ni­mi so­biks nen­de mee­lest Raa­si­ku ühen­da­tud ha­ri­du­sa­su­tu­se­le. Ap­ril­lis ot­sus­tas val­la­vo­li­ko­gu lii­ta tu­le­vast õp­peaas­tast Raa­si­ku Ora­va­ke­se las­teaia Raa­si­ku põ­hi­koo­li­ga. Vo­li­ko­gu ot­su­ses­se pan­di esialg­se ni­me­va­rian­di­na Raa­si­ku kool, kuid lu­ba­ti kü­si­da ka ko­gu­kon­na ar­va­must. Hää­le­tu­san­kee­di leiab Raa­si­ku val­la Fa­ce­boo­ki­ le­helt. Kü­sit­lus­le­hel on kaks ni­me­va­rian­ti, mi­da on aru­te­lu­des ni­me­ta­tud – Raa­si­ku kool ja Raa­si­ku las­teaed-põ­hi­kool, võib pak­ku­da ka mõ­ne muu ni­me. Hää­le­ta­da saab ku­ni 10. mai­ni.

Eelmine artikkelOÜ Vel­ko AV va­li­ti pe­re­sõb­ra­li­ku tööand­ja prog­ram­mi
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ehitaja riigihange