Raa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem va­li­ti Ko­se val­la­ju­hiks

55
Raul Siem

Raa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem Raul Siem va­li­ti ree­del, 3. mail toi­mu­nud Ko­se val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil Ko­se val­la­va­ne­maks. Te­ma poolt an­ti 10 häält, Ko­se se­ni­ne val­la­va­nem De­mis Voss sai 9 poolt­häält. Vo­li­ko­gu liik­med kü­si­sid Raul Sie­milt muu­hul­gas ka Raa­si­ku val­la­ju­hi ko­halt lah­ku­mi­se koh­ta. En­di­ne val­la­va­nem vas­tas, et ot­sus­tas val­la­va­ne­ma ko­halt ta­ga­si as­tu­da, ku­na tal pol­nud Raa­si­ku val­las või­ma­lik luua oma mees­kon­da. Kü­si­mu­se­le, kas Ko­se val­la­ma­jas on nüüd oo­da­ta suurt kaad­ri­va­he­tust, vas­tas Raul Siem, et ab­so­luut­selt mit­te ning lu­bas, ta teeb kõik sel­leks, et val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te üht­sus ja mees­kon­na­vaim säi­liksid. Ko­se val­la­võim va­he­tus, ku­na va­ra­se­mast ka­he va­li­mis­lii­du 11liik­me­li­sest koa­lit­sioo­nist ot­sus­ta­sid kaks lii­get ühi­ne­da EK­RE ja va­li­mis­lii­du Uus Aeg um­bu­sal­du­sa­val­du­se­ga Ko­se val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­le Mer­le Pus­sa­ku­le ja val­la­va­lit­su­se­le. Vo­li­ko­gu uueks esi­me­heks va­li­ti 10 poolt­hää­le­ga Ko­se güm­naa­siu­mi di­rek­tor Mar­tin Me­dar, kes va­li­ti vo­li­kok­ku se­ni­se esi­me­he Mer­le Pus­sa­ku­ga sa­mast va­li­mis­lii­dust, kuid lii­tu­s nüüd eel­mis­te val­la­juh­ti­de um­bu­sal­da­ja­te­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­tus­han­ge ja lae­nu võt­mi­ne
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ka­su­tu­se hin­na­ki­ri