Raa­si­kul toimus tra­dit­sioo­ni­li­ne Jõu­lu­ka­ri­ka tur­niir võrk­pal­lis

491

RAIN SOO­SAAR

14. det­semb­ril toi­mus Raa­si­ku spor­di­hoo­nes tra­dit­sioo­ni­li­ne Jõu­lu­ka­ri­ka tur­niir võrk­pal­lis. 1983. aas­tal al­gu­se saa­nud tur­niir kan­dis esial­gu Nää­ri­ka­ri­ka ni­me. Va­he­peal tur­nii­ri ei pee­tud, ku­na Raa­si­kul puu­dus võim­la. Äs­ja­sel tur­nii­ril osa­le­sid Raa­si­ku Spor­di­klu­bi 2 võist­kon­da, Aru­kü­la Võrk­pal­lik­lu­bi 2 võist­kon­da, Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de klu­bi­ ning kü­la­lis­võist­kon­nad Aeg­vii­dust ja Soo­mest. Tur­nii­ri või­tis SMASH Ikaa­li­nen Soo­mest, 2. ko­ha sai Aeg­vii­du ja 2. ko­ha Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de klu­bi.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses lõp­pes uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lus
Järgmine artikkelHC Keh­ra nais­kond tu­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 2., mees­kond 3. ko­ha­le