Raa­si­kul maa­li­va­te Ora­va­kes­te näi­tus

690

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus on ala­tes 9. no­vemb­rist ava­tud Raa­si­ku Ora­va­ke­se las­teaia ho­bi­kunst­ni­ke Maa­ri­ka Le­kar­ki­ni, Sig­ne Sto­ka­se, Liis Lii­va­mä­gi ja Iri­na Haa­vis­to maa­li­näi­tus. See on nen­de tei­ne ühis­näi­tus, esi­me­ne oli ava­tud ke­va­del Raa­si­ku rah­va­ma­jas. Maa­ri­ka Le­kar­kin: „See­kord alus­ta­si­me ke­va­dest, maa­li­si­me lu­ge­des luu­let ja vaa­del­des loo­dut. Näi­tu­se ava­mi­seks pa­ni­me pil­did üles, rah­vas sai ära ar­va­ta, mil­li­se pil­di juur­de luu­le­tus käib, luu­le­tus­te va­hel oli ki­tar­ri­muu­si­ka.” Näi­tus on ava­tud 2018. aas­ta jaa­nua­ri al­gu­se­ni.

Eelmine artikkelRosa Ver­de tant­si­jad har­ju­ta­sid fla­men­co ko­du­lin­nas Se­vil­las
Järgmine artikkelRaasiku Joker valis hooaja parimaid