Raa­si­ku vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu 1. li­saee­lar­ve

462

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis möö­du­nud nä­da­la is­tun­gil vas­tu val­la tä­na­vu­se 1. li­saee­lar­ve. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­sid suu­ren­da­tak­se 530 851,61 eu­rot, ku­lu­sid 395 873,11 eu­rot. Vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul on li­saee­lar­ves­se li­sa­tud kü­la­tee­de re­mon­diks 40 000 eu­rot. Ra­han­du­so­sa­kon­na juht Eve­lyn Vel­berk üt­les, et pla­nee­ri­tust enam on lae­ku­nud tu­lu loo­dus­res­surs­si­de ka­su­ta­mi­sest ehk val­la kruu­sa­kar­jää­ri­de kae­van­dus­ta­su­dest. Val­la 2. li­saee­lar­ve eel­nõu plaa­nib val­la­va­lit­sus esi­ta­da au­gus­ti­kuu is­tun­giks.

Eelmine artikkelHOL tunnustas parimaid koolilõpetajaid
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las oli tee­de tol­mu­tõr­je