Raa­si­ku val­last lä­heb maa­kon­na­võist­lu­se­le 10 lau­lu­last

1635

Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed va­li­ti 58 hul­gast.

Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed sel­gi­ta­ti väl­ja lau­päe­val, 8. ap­ril­lil.
3-4aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis osa­le­sid võist­lu­sel 2 lau­lu­last. Erip­ree­mia sai Raa­ja Tee­sa­lu, eda­si­pää­su lõpp­võist­lu­se­le Ma­ria Ser­ge­je­va, kel­le õpe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa.
5-6aas­tas­te hul­gas oli võist­le­jaid 11. Erip­ree­miad said Ann Õun­puu, Ar­do Hei­berg, He­le­ri Hei­berg, Nel­li Žu­ravl­jo­va, Jo­han­na Asu­ja. Eda­si­pää­su said An­žel­la Veel­maa õpi­la­ne In­ger Lem­berg ja Gre­te Saa­ru­mi õpi­la­ne So­fie Le­kar­kin.
7-9aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas laul­sid 20 last. Erip­ree­miad päl­vi­sid Jen­ni­fer Ta­lus­te, Eliis Eren­vert, Kät­riin-Ma­rii Maa­sik, Lii­sa­bel Haa­mer, Kris­to­fer Pe­dai, He­le Rau­kas, Lo­vii­se Le­kar­kin, Kar­men Nurk, Alis­sa Puu­mets ja Gre­gor Vil­berg. Pää­su lõpp­võist­lu­se­le an­dis žü­rii Ali­ce-Mi­rell Teich­man­ni­le ja Loo­re-Liis Kund­la­le. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on Kül­li Ovir.
10-12aas­ta­seid lau­lu­lap­si oli võist­lu­sel 18. Erip­ree­miad said Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru, Jo­han­na-Lii­sa Sepp ning Saa­ra Puu­mets. Eda­si­pää­su tee­ni­sid Kül­li Ovi­ri lau­lu­laps Sand­ra Par­ve ning He­li Ka­ru ju­hen­da­tav Hel­mi-Ma­rie Vaik.
13-15aas­tas­te hul­gas oli võist­le­jaid 6. Erip­ree­mia sai Piia Ma­rie Lees­me, eda­si­pää­su He­li Ka­ru lau­lu­laps Liis Õun­puu ja Han­na Puus­ta, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir.
Va­ni­mas va­nu­se­rüh­mas, 16-18aas­tas­te hul­gas võist­les vaid üks noor­mees – He­li Ka­ru ju­hen­da­tav Hend­ri Kuu­sik, kel­le saa­tis žü­rii ka lõpp­võist­lu­se­le.
Iga osa­le­ja sai tä­nu­tä­heks kom­mi­kar­bi ning tä­nu­kir­ja. Žü­riis­se kuu­lu­sid Tü­ri muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht Tea Saar, laul­ja ning noor­te tant­su­peo pea­te­ge­la­ne Me­rit Män­nis­te ning laul­ja ja lau­luõ­pe­ta­ja Ma­ria Vä­li.

Eelmine artikkelKeh­ra kos­su­sõb­rad koh­tu­sid pal­lip­lat­sil rii­gi­ko­gu liik­me­te­ga
Järgmine artikkelTöömessid noortele