Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on va­li­tud

560

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus va­lis uueks kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tiks Kurg­la kü­las ela­va Kat­rin Ve­ne. Kan­di­dee­ri­jaid oli 10, neist kolm kut­su­ti val­la­maj­ja vest­lu­se­le. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Et­si sõ­nul oli tu­ge­vaid kan­di­daa­te mi­tu. Va­li­tuks osu­tu­nud Kat­rin Ve­ne töö­tab prae­gu rii­gi kesk­kon­naa­me­tis jäät­mes­pet­sia­lis­ti­na. „On hea meel, et saa­me kva­li­fit­see­ri­tud spet­sia­lis­ti, kes elab oma val­las,“ sõ­nas Aa­re Ets. Kat­rin Ve­ne on Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tööl ala­tes 29. ap­ril­list. Se­ni­ne kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall lah­kus ame­tist, ku­na kan­di­dee­ris tei­se­le töö­le.