Raa­si­ku val­la juu­bel maks­ab 10 000 eu­rot

1470

12. märt­sil tä­his­tab Raa­si­ku vald 25. sün­ni­päe­va. Val­laee­lar­ves on mit­me nä­da­la jook­sul toi­mu­va­teks sün­ni­päe­vaü­ri­tus­teks et­te näh­tud 10 000 eu­rot. Abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re üt­les, et kõi­ge roh­kem ra­ha ku­lub toit­lus­ta­mi­se­le, vi­deo­esit­lus­te ja -sal­ves­tu­se te­ge­mi­se­le, töö­ta­su­deks, ül­la­tus­e­si­ne­ja­te­le, Pi­ka­ve­re raa­ma­tu väl­ja and­mi­seks, loo­me­võist­lus­teks ja kü­la­lis­te, vaa­ta­ja­te trans­por­diks.

Eelmine artikkelKil­de skau­di­lii­ku­mi­sest Raa­si­kul
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­te­meis­ter ten­ni­ses on AR­KO GERT TUISK