Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik on JU­HAN TRUMP

1190

Raa­si­ku vo­li­ko­gu ot­sus­tas möö­du­nud nä­da­la is­tun­gil ühe­hääl­selt, et tä­na­vu saab val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja lau­lu­de kir­ju­ta­ja Ju­han Trump Aru­kü­last. Et­te­pa­ne­kuid au­ko­da­ni­ku ni­me­ta­mi­seks sai te­ha 15. jaa­nua­ri­ni, Ju­han Trum­pi pak­kus väl­ja val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi, roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud. Val­la­va­nem põh­jen­das, et Ju­han Trump ei va­ja laie­malt tut­vus­ta­mist: „Tal on täi­de­tud kõik tin­gi­mu­sed, mis pea­vad ole­ma au­ko­da­ni­kul täi­de­tud. Ta on ol­nud ak­tiiv­ne nii kul­tuu­ri- kui ko­ha­li­kus po­lii­ti­kae­lus ning mär­ga­tud ja tun­nus­ta­tud ka väl­jas­pool val­da.” Raa­si­ku val­la 24. aukodanikule antakse aunimi pidulikult üle 24. veebruaril.