Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus on ala­nud

1273

Ree­del, 27. ok­toob­ril all­kir­jas­ta­sid Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ning OÜ Nord­lin Ehi­tus le­pin­gu Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­seks. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Te­ge­vu­sed ehi­tusp­lat­sil on ala­nud. On toi­mu­nud esi­me­sed töö­koos­ole­kud, pai­gal­da­tud soo­ja­kud, ehi­ta­ja seab end sis­se. Ehi­tu­se­le jää­vad et­te va­nad kuu­rid, mil­les mõ­nes on küt­mi­seks puud ja bri­kett. Nen­de tei­sal­da­mi­ne võ­tab ae­ga. See­ga on ras­ke öel­da ko­pa ma­ha löö­mi­se ae­ga, kuid see sel­gub pea­gi.” Val­mi­mis­täht­aeg on järg­mi­se aas­ta au­gus­ti lõ­pus, tööd lä­he­vad maks­ma üle 2 mil­jo­ni eu­ro.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti TII­NA RÜH­KA
Järgmine artikkelMaa tu­leb täi­ta kii­re in­ter­ne­ti­ga