Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­tus võib ala­ta tä­na­vu

1046

Möö­du­nud nä­da­lal sai Raa­si­ku val­la­va­lit­sus EA­Silt ra­has­tu­sot­su­se – Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist toe­ta­tak­se 668 001,76 eu­ro­ga. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et võr­rel­des möö­du­nud aas­tal EA­Si­le esi­ta­tud taot­lu­se­ga on prae­gu­ne, toe­tu­se saa­nud pro­jekt ma­hu­kam ning tee pi­ke­neb peaae­gu te­ha­se vä­ra­va­ni: „Prae­gu koos­ta­me han­ke­do­ku­men­te, ole­ne­valt il­mast võib ehi­tus ala­ta veel käe­so­le­val aas­tal.” 3,52ki­lo­meet­rine kerg­liik­lus­tee tu­leb Jä­ga­la maan­teest te­ha­se­ni.