Raa­si­ku kel­gu­mä­gi saab sel­leks tal­veks val­mis

914
Raasiku kelgumägi.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel on ko­ha­lik et­te­võt­ja Jör­gen Vik­kat töö­ta­nud Raa­si­kul, et si­lu­da kel­gu­mä­ge, mil­le ra­ja­mist alus­ta­ti möö­du­nud aas­ta su­vel. Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo kii­tis, et Jör­gen Vik­kat on tei­nud tub­lit tööd: „An­dis kel­gu­mäe­le õi­ge ku­ju, tõs­tis kõr­gust, kor­ri­gee­ris liu­suun­da, lü­hen­das al­la­lask­mi­sa­la.“ Li­saks laien­dab ta kel­gu­mäe ot­sa, sel­le ta­ha te­hak­se mul­la­vall. Mäe nõl­vad ei tu­le vä­ga jär­sud, kuid mit­te ka pä­ris lau­ged – et ka vei­di ekst­reem­se­maid trik­ke har­ras­ta­vad noo­red saak­sid se­da ka­su­ta­da. Kel­gu­mä­gi saab ka val­gus­tu­se. „Ju­ba esi­me­se lu­me­ga on kee­gi püüd­nud kel­gu­mäelt al­la las­ta, kui­gi siis oli see veel üs­na künk­lik. Suu­rem töö on teh­tud. Loo­dan, et al­ga­val tal­vel saa­vad kõik lap­sed Raa­si­ku kel­gu­mäel mü­ra­da,“ sõ­nas Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.

Eelmine artikkelAni­ja Lion­sid kut­su­vad hea­te­ge­vus­li­ku­le kont­ser­di­le
Järgmine artikkelKeh­ra Nukk tõi la­va­le al­gu­pä­ran­di „Jõu­lu­mem­me kä­pi­kud“