Raa­si­ku Jo­ker sai jär­jest kaks kao­tust

871

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel esi­lii­ga Bs oli Raa­si­ku Jo­ke­ril kehv nä­dal, kao­ta­ti mõ­le­mad män­gud. Kol­ma­päe­val, 12. juu­lil võõ­rus­tas Jo­ker Vänd­ra JK Vap­ru­se mees­kon­da. Ka kol­mas oma­va­he­li­ne mäng lõp­pes Pär­nu­maa jalg­pal­lu­ri­te või­du­ga, see­kord kao­tas Jo­ker 0:2.
Pü­ha­päe­val, 16. juu­lil män­gis Raa­si­ku mees­kond Hiiu staa­dio­nil Nõm­me Kal­ju FC U21 vas­tu. Kui­gi 3. män­gu­mi­nu­til viis Rau­no Esop Jo­ke­ri 1:0 juh­ti­ma, oli va­hea­ja­le min­nes män­gu­seis vas­tas­te­le mää­ra­tud pe­nal­tist vii­gi­li­ne ning tei­se poo­la­jal al­gu­ses läks Nõm­me mees­kond juh­ti­ma. Roh­kem vä­ra­vaid ei löö­dud, see­ga kao­tas Raa­si­ku mees­kond 1:2. Koh­tu­ni­kud näi­ta­sid võist­lus­li­ku män­gu jook­sul kahel kor­ral pu­nast kaar­ti, neist ühel kor­ral Jo­ke­ri män­gi­ja­le Er­vo Vaat­man­ni­le.
Raa­si­ku Jo­ke­ri järg­mi­ne lii­ga­mäng on 29. juu­lil võõr­sil Sil­la­mäe Ka­le­vi U21 vas­tu. En­ne se­da, 26. juu­lil män­gi­tak­se Pär­nus Tip­ne­ri ka­ri­ka­võist­lus­te 1/32 fi­naal­män­gus Pär­nu Po­sei­do­ni vas­tu.

Eelmine artikkelAni­ja vald toe­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 11 pe­ret
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 ma­ja on tüh­jaks ko­li­tud