Raa­si­ku jaa­ni­loo­sil ko­gu­nes re­kord­sum­ma

628

Raa­si­ku noor­te­kes­kus kor­ral­das jaa­ni­peol 22. juu­nil tra­dit­sioo­ni­li­se õn­ne­loo­si. Noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik üt­les, et jaa­ni­loo­si tu­lu ko­gu­nes 1326 eu­rot, mis on siia­ni noor­te­kes­ku­se loo­si suu­rim sum­ma. Ra­ha plaa­nib noortekeskus ka­su­ta­da Ra­Ku su­ve­laag­ri te­ge­vus­teks, osa ra­hast on kavas jät­ta va­ruks tal­ve­laag­ri tar­beks.

Eelmine artikkelKeh­ras maa MTÜ­de ka­su­tus­se
Järgmine artikkelBussisõidu hind