Ra­Ku tal­ve­laag­ris 22 noort

753

Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se tal­ve­laa­ger 5.-7. jaa­nua­ri­ni oli tä­na­vu esi­mest kor­da noor­te­kes­ku­se ruu­mi­des, va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on käi­dud mõ­nes ma­ju­tusasutuses. Raa­si­ku noor­te­le tu­lid kül­la sõb­rad Tü­rilt TO­RE ühin­gust. Noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik: „Män­gi­si­me selts­kon­na­män­ge ning laua­män­ge, mi­da on tä­nu laua­män­gu­ri­te hu­vi­rin­gi­le pä­ris pal­ju. Lau­päe­val käi­si­me Tü­ri kü­la­lis­te­ga Tal­lin­nas jää­keeg­lit män­gi­mas, õh­tul sõit­si­me Kõr­ve­maa­le män­gi­ma öö­disc­gol­fi ja käi­si­me sau­nas.” Laag­ris osa­le­sid 15 Raa­si­ku val­la noort ja 8 kü­la­list.