R.A.A.A.M.i su­ve­la­vas­tus Kol­gas

1434

Teat­riü­hen­dus R.A.A.A.M. toob Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne saa­li su­ve­la­vas­tu­se „Prae­gu po­le aeg ar­mas­tu­seks“, mil­le la­vas­tab Da­mir Sa­lims­ja­nov, kunst­nik on Er­vin Õu­na­puu. Esie­ten­dus on ka­van­da­tud 5. juu­liks. MTÜ Kol­ga Mõis esin­da­ja Mee­lis Ron­do rää­kis, et saa­tis kut­se tul­la Kol­ka eten­dus­te või kont­ser­ti­de­ga mit­me­le poo­le teat­ri­tes­se ja agen­tuu­ri­de­le. Hu­vi tun­dis R.A.A.A.M., su­ve­la­vas­tu­ses hak­kab la­va ole­ma pea­hoo­ne saa­lis aken­de pool, vaa­ta­ja­te ko­had sea­tak­se sel­le vas­tu. La­vas­tu­ses män­gi­vad Ma­ri-Liis Lill, Kris­to Vii­ding, Har­riet Toom­pe­re, Ott Kar­tau, Tõnn Lamp, Mar­tin Kõiv.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelAru­kü­la D-klas­si kä­si­pal­li­poi­sid jät­ka­vad võist­le­mist meist­ri­tiit­li eest