Puurkaevu omanik jättis Kaberlas 7 peret veeta

2984

Alates reedest, 5. veebruarist on Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee eramute elanikud trassiveeta.

Kiviaia tee elanike probleemi vastu tundis huvi Pealtnägija meeskond, saade peaks vaidlust kajastama selle nädala kolmapäeva õhtul.

Kaberla külas on rajatud Kiviaia tee elamurajooni kruntidele seitse uuselamut. Viis on valmis, kaks valmi-misjärgus. Omandireformi käigus tagastatud kinnistule hakkas elumajade kvartalit arendama Heli Pärnasalu 2005. aastal. Kinnistu on jagatud 21 krundiks. Tema ja uute elamukruntide omanike vahel sõlmitud lepingutes on sätestatud kommunikatsioonide kasutamine – maaomanik/arendaja rajab puurkaevu ja trassid, mis varustavad eramuid veega, ning teeb kruntideni kõvakattega juurdepääsutee.

Nüüd on olukord muutunud, Heli Pärnasalu enam kvartali arendamisega ei tegele, pumbamajal on uus omanik – Kiviaiatee Haldus OÜ, kes jättis elanikud möödunud reedest joogi- ja tarbeveeta.

Kiviaia tee elanik Angela Virak pöördus abi saamiseks eelmise nädala alguses Kuusalu vallavalitsuse poole. Vallavanem Urmas Kirtsi soovitas paluda kohtult esialgset õiguskaitset, et veekraane kinni ei keerataks.
Angela Virak ütles, et lootsid elanikega omaniku mõistvale suhtumisele ning läbirääkimiste jätkumisele, mistõttu  jätsid esialgse õiguskaitse avalduse esitamata.

Sel esmaspäeval, 8. veebruaril tõdes ta aga, et praeguses olukorras pole neil enam muud võimalust, kui pöörduda kohtusse: „Tegeleme aktiivselt sellega, et leida võimalikel mõistlikel tingimustel jurist, kes aitaks kohtusse hagi vormistada ning meid edaspidi esindada. Ühtlasi loodame Kiviaia tee elanikega saavutada kohtus esmase õiguskaitse korras veevarustuse taastamist. Raske on see, et kolmes veeta jäänud peres on lapsed, neljandas raske puudega inimene.”

Et vaidlus pole kerge, kinnitab asjaolu – Kiviaiatee Haldus OÜ omaniku abikaasa on vandeadvokaat Raul Otsa Advokaadibüroost Aivar Pilv. Raul Otsa esindas 2006. aastal kohtus Kiviaia tee kinnistute esimest omanikku Heli Pärnasalu – siis taotles Angela Viraki abikaasa Andrus Virak müüjapoolsete lepingujärgsete kohustuste täitmist – killustikbituumenkattega juurdepääsuteed.

Angela Virak rääkis, et temale teadaolevalt müüs Heli Pärnasalu kolm aastat tagasi, 2007 jaanuaris kaks ärimaad ja sotsiaalmaa Meeli Õispuule (praegu Otsa) ning pumpla­aluse tootmismaa ja kinnistuteni viiva transpordimaa Meeli Õispuule kuuluvale M&R Consult OÜle, ettevõte omakorda müüs 2007 juunis pumbamaja ja teealuse maa Kiviaiatee Haldus OÜle, mis samuti kuulub Meeli Otsale.

„Meie hinnangul tekitati sellega kahju Kiviaia tee elanikele, kuna proua Pärnasalu ja ettevõtte vahelises müügilepingus pole nimetatud, et Kiviaia tee elanikud on tasunud kommunikatsioonide liitumistasud. Uued omanikud ütlevad, et pöörduge esimese omaniku vastu kohtusse. Aga kui mõelda, kes teda 2006. aastal kohtus esindas, siis tundub, see on juriidiline mäng,” selgitas Angela Virak.

Sõnumitooja palus Meeli Otsalt kommentaari, miks Kiviaia tee veevarustus lõpetati. Ta lubas pidada nõu, kuid tagasi helistades teatas, et on otsustatud mitte kommenteerida, pealegi ju räägitakse teemast Pealtnägijas.

Angela Virak tutvustas pikka kirjavahetust elanike ja Kiviaiatee Haldus OÜ ning selle esindaja vahel. Tema edastatud materjalidest on näha, Kiviaiatee Haldus  OÜ nimel on Raul Otsa teatanud, et Kuusalu vallavalitsus ei ole andnud pumbamajale kasutusluba, mistõttu pole selle ja trasside kasutamine lubatud.
Kuna elanikud pole nõus maksma pumpla haldamise ja hooldamise eest, lõpetab Kiviaiatee Halduse OÜ veebruarist elanike veega varustamise. Kirjas on soovitatud elanikel teha igaühel oma puurkaev või osta ettevõttelt pumbamaja tootmismaa ning tee transpordimaa kinnistud hinnaga 1,3 miljonit krooni või sõlmida üürileping igakuise üüritasuga 15 000-20 000 krooni, millele lisanduvad muud hooldamise-haldamise kulud või leppida kokku, kuidas elanikud tasuvad pumbamaja hooldamise ja haldamise eest.

„Kasutusluba oleks soovi korral saadud, kui omanik näidanuks üles heatahtlikkust ning tahet asjaga tegeleda, kõrvaldanud vallavalitsuselt M&R Consult OÜle kasutusloa taotlusele saadetud vastuskirjas märgitud pisipuudused. Kiviaia tee elanikud ei ole kunagi keeldunud vee tarbimise eest tasuma. Siiani ei ole ükski pumpla omanikest huvitunud korrektsete lepingute sõlmimisest ega läbirääkimiste pidamisest tarbimishinna osas. Haldamise ja hooldamise tasudes pole tänaseni kokkulepet saavutatud. Samas puuduvad meil sellised summad, mida eeldab Kiviaiatee Haldus OÜ oma ettepanekutes,” kommenteeris Angela Virak.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles uute puurkaevude ehitamise variandi kohta, et kehtestatud detailplaneeringus on nõue – arendaja ehitab valmis kommunikatsioonid ja tagab veevarustuse. Vallavalitsus on valmis kasutusloa taotlust menetlema kiirkorras.       
   
Sõnumitooja saatis kirjutise tutvumiseks Meeli Otsale, kes ütles, et selles on Kiviaia tee elanike esitatud andmed ning ei soovinud omaltpoolt midagi lisada.

Eelmine artikkelKolga katlamaja avarii sulges päevaks kooli
Järgmine artikkelKolgaküla koosolek – Lahemaal tuleb kaitsta ka inimest