PRIA kinnitas Kuusalu valla ja Loksa Leader-rahad

1279

Kuusalu vallast saavad 7 MTÜd kokku ligi 89 500 eurot Leader-toetust, Loksalt 2 MTÜd kokku 19 062 eurot.

MTÜ Arenduskoda Leader-piirkonnas on Euroopa Liidu uue toetusperioodi esimesed summad jagatud, rahastatakse 35 projekti Kuusalu, Vihula, Kadrina ja Tapa vallast ning Loksa linnast kokku 337 533 euroga. Toetuseta jäid 18 rahataotlust.
MTÜ Arenduskoda esitas kevadise taotlusvooru projektide hindamistulemused PRIA-le kontrollimiseks juuni alguses. PRIAst hakkasid kinnitused raha saamise või mittesaamise kohta tulema juuli keskel, viimased otsused tehti 29. augustiks.
Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntuse sõnul küsisid PRIA ametnikud taotlejatelt kontrollimise käigus projektide kohta lisainfot. Neljal projektil vähendati rahastust kokku ligi 600 euro võrra, kuna mõnda tegevust ei loetud abikõlbulikuks. Arenduskoja hindajate antud punktisummade alusel moodustatud paremusjärjestust ei muudetud.
Leaderi uuel toetusperioodil saadetakse PRIAst igale taotlejale otsus kohe, kui see on langetatud, ning taotleja võib hakata kavandatud ellu viima või eitava otsuse korral asuda otsima muid rahastamisvõimalusi.

Kogukonna investeeringute toetus
Meetmesse 2.1 (kogukonna investeeringute toetus) oli esitatud 18 rahataotlust. Toetuseks eraldatakse 94 304,24 eurot, mis jaguneb kahe taotleja vahel – mõlemad projektid kogusid hindajatelt kõige suurema punktisumma.
MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts saab Kuusalu rahvamajale tervikliku heli- ja valgustustehnika soetamiseks 44 346,42 eurot, kogumaksumus on 55 432,80 eurot, seltsi omaosalus 11 087 eurot.
MTÜ-le Võhma Seltsimaja Vihula vallast antakse 49 958,40 eurot Võhma seltsimaja renoveerimistööde II etapi jaoks, omaosalus on 33 264 eurot.
Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus kommenteeris, et meetmesse 2.1 esitatud projektid olid suhteliselt ühtlaselt head, hindepunktid olid enamvähem samas suurusjärgus, kuid toetusraha jagus vaid kahele taotlejale: „Sellest meetmest oli juhatuse otsusega jäetud jaotamiseks vähe raha, et toetada meetmest 2.2 MTÜde omavahelist koostööd ja kolmeaastasi projekte. “

Aktiivne ja tegus kogukond
Meetmest 2.2 (aktiivne ja tegus kogukond) läheb jagamisele 85 622,75 eurot. Toetatakse kõiki 10 projekti, neist kaks on Loksalt ja kolm Kuusalu vallast.
MTÜ Loksa saab ujumise algõpetuse kursuste läbiviimiseks 9080 eurot, omaosalus on 2270 eurot. MTÜ-le Loksa Arendus antakse 9982 eurot Loksa noorte meedialaagrite jaoks.
MTÜd Kolgaküla Selts toetatakse 9490 euroga Kuusalu valla kogupereprojektide läbiviimiseks, omaosalus on 3170 eurot.
MTÜ Kuusalu Matkaselts saab 6924 eurot Kuusalu valla külade kümnevõistlustele aastatel 2016-2018, omaosalus on 2770 eurot. MTÜ Kolga Arenduse projekti „Flamenko ja Hispaania Kuusalus – Rosa Verde 10. juubeliaasta“ toetatakse 9587,20 euroga, omaosalus on 13 661 eurot.
Heiki Vuntus: „Kuna meetmest 2.2 taotleti toetusi suhteliselt vähe, jäi rohkem kui pool toetusrahast üle, kolmapäeval koguneb Arenduskoja juhatus ja tõenäoliselt suunatakse see raha järgmisel aastal jagatavate toetuste eelarvesse. Varem ei olnud 2.2 meetmes kolmeaastase ühispartnerluse nõuet, kuid enam ei saa toetust, kui on soov korraldada näiteks üht külapidu.“

Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringud
Meetmesse 3.1 (ajaloo- ja kultuuripärandi investeeringute toetus) oli esitatud kokku 6 projekti, toetust saavad neli, neist üks Kuusalu vallast – Kuusalu vallavalitsusele antakse 4280 eurot Kolga muuseumi pärandistuudio loomiseks, omaosalus on 2854 eurot. Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamiseks jaotati kokku 99 965 eurot.
Kultuuripärandi hoidmine
Meetmest 3.2 (kultuuripärandi hoidmine) taotleti ja saadi toetust 9 projektile, kokku 57 641,44 eurot. Kaks toetatavat projekti on Kuusalu vallast.
MTÜ Juminda Poolsaare Selts saab 6633 eurot „Kuusalu rannakiele sanastiku“ käsikirja koostamiseks ja toimetamiseks, omaosalus on 737 eurot.
MTÜ Ökokratt saab 8235 eurot Kuusalu kihelkonna noorte ETNO käsitöö ja kultuuripärandi visualiseerimise töötubadeks, oma­osalus on 1008 eurot.

Sügisvoor 12.-21. septembrini
Käesoleva nädala kolmapäeval lõpeb Arenduskoja projektitaotluste sügisvoor, millest toetatakse ettevõtlust – meetmest 1.1 (elulaadiettevõtluse toetus) ja 1.2 (mikro- ja väikeettevõtete arendamine).
Taotlusvoor on avatud alates 12. septembrist, kuid selle nädala esmaspäeva seisuga ei olnud Arenduskoja piirkonnas e-PRIA elektroonsesse taotluskeskkonda esitatud ühtegi projekti.
„Samas on teada, et taotleda soovijaid on päris palju, mida võib järeldada nõustamise aktiivsest kasutamisest,“ kommenteeris Heiki Vuntus.
Ta ütles, et tuleva aasta taotlusvoorud on plaanis korraldada veebruaris-märtsis, et otsused rahastuse kohta tuleksid suve alguseks ja siis kohe saaks hakata projekte ellu viima.

Eelmine artikkelBRENDA TILGA ja EGERT JÕESAARE tulemused paraolümpiamängudel
Järgmine artikkelAruküla kool võib saada moodulitest lisakorruse