Põrgupõhjalased küsisid vallavanemalt teede ja heakorra kohta

833

Vallavanem ARVI KAROTAM kohtus Põrgupõhjas talgulistega.

Põrgupõhja elanikud korraldasid talgupäeva lõpus kohtumise vallavanema Arvi Karotamiga. Esmalt paluti vallavanemal istutada võõrasemasid puu ümber rajatud lillepeenrasse. Talgujuht Kaarel Aruste ütles, et sellega on kogukond vallavanema omaks võtnud. Silva Laupa kinkis vallavanemale Põrgupõhja DVDe seeria.. Vallavanemaga kohtus 8 inimest.

Kuna talgupäeval viis vallavalitsuse tellitud auto kokkukorjatud prügi ära, küsisid Põrgupõhja elanikud, kas ei oleks võimalik tellida auto ka sügisel kogu linnaosas kokkuriisutud lehtede äraveoks. Arvi Karotam vastas, et vald kindlasti aitab. Tuleb leppida kokku kindel päev, millal kõik lehekotid tuuakse ühte kohta.

Vallavanemalt uuriti Põrgupõhja teede remondist. Ta vastas, et sel aastal on lootus teha korda näiteks Rainise, Põllu ja Tuleviku tänav: „Hea, kui saaksime remontida vähemalt kolm teed. Kõiki ÜVKga üleskaevatud teid kindlasti ühel aastal korda ei saa, sest ka Ülejõe linnaosas on teid, mis vajavad parandamist.“

Arutati Kehra ja eriti raudteejaama ümbruse välisilme üle. Põrgupõhjalased pakkusid, et raudteeäärsetele potipõllumajanduse viljelejatele tuleks leida alternatiive. Kuna tegu on enamjaolt majandusliku toimetulekuraskustega inimestega, ei tohiks neil keelata aiasaadusi kasvatada. See  võimalus tuleks neile luua  raudteest kaugemale, et see Kehrasse rongiga saabujaile silma ei hakkaks.

Head meelt tunti Välja tänava äärde rajatava jalgtee üle. Silva Laupa arvas, et võiks olla ka varjualune ja pink, kus Kehra keskuse poodides jalgsi käivad vanemad inimesed või väikesed lapsed saaksid puhata.

Kaarel Aruste ütles, et teisele poole teed tuleks panna hekk, sest talvel tuiskab sinna lund.

Veel küsis ta, kas oleks võimalik tellida kopp, et mõnel pool kinni  kasvanud  kraavid  lahti  kaevata:  „Uued  sadeveesüsteemid  tulevad  alles  mitme  aasta  pärast.  Seni   võiks  kinni kasvama   hakanud kraave puhastada ja lahti hoida.“

Arvi Karotam soovitas probleemsed kohad kaardistada.

Lõpetuseks nentisid nii põrgupõhjalased kui vallavanem, et kogukonnas tuleks teha rohkem koostööd ja üksteise tööd austada.

Eelmine artikkelAnija vallas oli traditsiooniline jüriööjooks
Järgmine artikkelSotsiaalministri sõnum Valkla Kodus: kogukonda tuleb kaasata