Polii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se

65
Kiiu Kiigepõnni lasteaed.

Möö­du­nud nä­da­lal ava­li­kus­ta­ti sum­mad, mi­da rii­gi­ko­gu liik­med ja­ga­vad tä­na­vu rii­giee­lar­vest po­lii­ti­lis­te ka­tu­se­ra­ha­de­na. Kok­ku jao­ta­tak­se sel vii­sil 3,74 mil­jo­nit eu­rot. Ani­ja val­da an­tak­se 33 000 eu­rot. Keh­ra Kuns­ti­de­koo­li­le trum­mi­ruu­mi re­no­vee­ri­mi­seks an­nab Ti­mo Sus­lov Re­for­mie­ra­kon­nast 5000 eu­rot ja sa­ma suu­re sum­ma ka Jü­ri Ra­tas Kes­ke­ra­kon­nast. Ti­mo Sus­lov toe­tab 5000 eu­ro­ga veel Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si va­rus­tu­se soe­ta­mi­seks. Aa­du Must Kes­ke­ra­kon­nast an­nab 8000 eu­rot Aeg­vii­dus te­gut­se­va­le Ees­ti Loo­dus- ja Loo­ma­kait­se­kes­ku­se­le ruu­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks ja Hel­le-Moo­ni­ka Hel­me EK­REst 5000 eu­rot Must­jõe Kü­la­selt­si­le kü­la aren­da­mi­seks. Ai­var Sõerd Re­for­mie­ra­kon­nast toe­tab 5000 eu­ro­ga Keh­ra Kuns­ti­de­koo­li trum­mi­rin­gi ruu­mi si­sus­ta­mist. Kuu­sa­lu val­da suu­na­tak­se see­kord kok­ku 12 000 eu­rot. Sel­lest 7000 eu­rot saab MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing Ur­ve Tii­du­selt Re­for­mie­ra­kon­nast koos­tööks Bal­ti rii­ki­de­ga ja Kiiu las­teaed Kii­ge­põnn Henn Põl­luaa­salt EK­REst 5000 eu­rot män­gu­väl­ja­ku re­konst­ruee­ri­mi­seks. Raa­si­ku val­las saab EELK Har­ju-Jaa­ni Ris­ti­ja Jo­han­ne­se ko­gu­dus 8000 eu­rot res­tau­ree­ri­mis­töö­deks, toe­tu­se an­nab Siim Poh­lak EK­REst. Lok­sa lin­na eral­da­tak­se 15 000 eu­rot – Kes­ke­ra­kon­nast Jü­ri Ra­tas an­nab 5000 eu­rot las­teaia seik­lus­ra­ja loo­mi­seks, Na­ta­lia Mal­leus 5000 eu­rot lin­na­le te­ge­vus­toe­tu­seks ning Er­ki Sa­vi­saar 5000 eu­rot spor­dik­lu­bi­le Suu­sa­vä­gi te­ge­vus­toe­tu­seks.

Eelmine artikkelKoda­ni­ku­kam­paa­niad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKARIN MAS­TE­RO­VI­LE ja MIKK TEIN­LU­MI­LE ka­ra­te Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lus­te hõ­be