Polii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast 13 000 eu­rot La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi jaoks

1154

Ida-Har­jus saab suu­ri­ma sum­ma riik­lik­ku niiöel­da ka­tu­se­ra­ha Ani­ja val­d Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks püs­ti­ta­tud La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks: EK­RElt 3000 eu­rot, Kes­ke­ra­kon­nalt 5000 eu­rot ja sot­siaal­de­mok­raa­ti­delt 5000 eu­rot. Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et taot­lus saa­de­ti kõi­gi kuue par­la­men­di­era­kon­na frakt­sioo­ni­de­le.

Sot­siaal­de­mok­raat­li­ku Era­kon­na kau­du an­tak­se Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si­le 7000 eu­rot Aru­kü­la rah­va­ma­ja põ­ran­da re­mon­diks. Ra­ha saa­mi­seks pa­lus Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas abi eel­mi­selt val­la­va­ne­malt, SDE en­di­selt liik­melt Rai­vo Uuk­ki­vilt, kel­le et­te­pa­ne­kul sai sum­ma rii­giee­lar­ves­se. Saa­li põ­ran­das ja la­va­konst­rukt­sioo­nis on seen, täie­li­kuks re­mon­diks saa­dud ra­hast ei pii­sa.

Tä­nu EK­RE-le saab Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev MTÜ Lau­rent­siu­se Selts 4000 eu­rot Kuu­sa­lu pas­to­raa­di fas­saa­di re­mon­diks. Selt­si juht Su­lev Vald­maa sõ­nas, et sum­mast peaks fas­saa­di kor­da­te­ge­mi­seks pii­sa­ma.

Eelmine artikkelKüsi­mus UR­MAS KIRT­SI vo­li­tus­test vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 4. jaanuaril