Põles ehituspraht

980

22. detsembril kell 10.33 sõit­sid Assaku ja Muuga ko­man­do päästjad ning Aruküla va­batahtlikud väljakutsele Kurg­la külla Raasiku vallas, kus nähti tõusmas musta suitsu. Sel­gus, et vanas laudahoones põ­le­tati ehitusprahti. Päästjad kustu­tasid lõkke ja selgitasid selle te­gijale tuleohutusnõudeid.