Põleng Kehras eramajas

1017

14. mail kell 21.03 teatati põ­lengust Kehras asuvas erama­jas. Süttinud oli katlaruumis asu­­vat boilerit ümbritsev soojustus­materjal. Hingamisapa­raati­des Kehra päästjad sisenesid katla­­ruumi ning kustutasid põlengu. Pääs­tetööde juht ei osanud täp­selt hinnata, millise soojustusma­­terjaliga oli antud juhul tegu, kuid hingamisaparaatideta kel­d­ris­­se minek oleks osutunud väga oht­­likuks hoolimata sellest, et põ­­leva materjali kogus oli väike. Ka väikese koguse plastmaterja­li­de põlemisest võib tekkida suur ko­­gus inimese jaoks ohtlikke ai­­neid sisaldavat suitsu.